HI 83300-02 Zintegrowany fotometr wieloparametrowy

HI 83300-02
5 168,00 zł

HI 83300-02 to kompaktowy, wieloparametrowy fotometr do użytku w laboratorium lub w terenie. Miernik jest jednym z najbardziej zaawansowanych fotometrów dostępnych w innowacyjnej konstrukcji optycznej. Miernik posiada 60 różnych metod programowych, które mierzą 37 kluczowych parametrów jakości wody, a także oferuje tryb pomiaru absorbcji dla weryfikacji wydajności.

Opis

HI 83300-02 to kompaktowy, wieloparametryczny fotometr do stosowania w laboratorium lub w terenie.

Miernik jest jednym z najbardziej zaawansowanych fotometrów dostępnych na rynku. Posiada innowacyjny system optyczny wykorzystujący diody LED, filtry zakłóceń wąskopasmowych, soczewki skupiające oraz fotodetektor krzemu do pomiaru absorbancji i detektora odniesienia (w celu utrzymania spójnego źródła światła zapewniając dokładne i powtarzalne odczyty fotometryczne przy każdym pomiarze).

Fotometr laboratoryjny HI 83300-02 mierzy 37 różnych kluczowych parametrów jakości wody  od aluminium do cynku przy użyciu 60 różnych metod.

W celu zaoszczędzenia cennej przestrzeni laboratoryjnej, fotometr HI 83300-02 jest również profesjonalnym miernikiem pH z cyfrowym wejściem elektrody pH i temperatury. Można zatem używać jednego miernika do pomiaru fotometrycznego i pH.

Wejście elektrody cyfrowej pH pozwala użytkownikowi na pomiar pH przy użyciu tradycyjnej szklanej elektrody. Cyfrowa elektroda pH ma wbudowany mikro-chip w sondzie, przechowujący wszystkie informacje o kalibracji. Posiadanie informacji kalibracyjnych przechowywanych w sondzie pozwala na szybkie wymiany elektrod pH bez konieczności ponownej kalibracji. Wszystkie pomiary pH są automatycznie kompensowane dla zmian temperatury z wbudowanym termistorem umieszczonym w końcówce czujnika.

HI 83300-02 oferuje tryb pomiaru absorbcji, który pozwala na stosowanie testów CAL Check w celu sprawdzenia poprawności działania systemu. Tryb absorbancji umożliwia wybranie jednej z pięciu długości fali światła (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm i 610 nm) w celu zmierzenia i sporządzenia własnego stężenia w funkcji absorbcji. Jest to użyteczne dla użytkowników z własnymi metodami chemicznymi i dla wykładowców, aby nauczyć koncepcji absorbancji przy użyciu prawa Beer-Lambert.

Do przesyłania danych oraz do wykorzystania jako źródło energii dla miernika przewidziane są dwa porty USB. Miernik może również pracować na wewnętrznym akumulatorze litowo-polimerowym 3,7 V DC.

...

Cechy charakterystyczne / Funkcje

  • Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości 128 x 64 pikseli, z wirtualnymi klawiszami i ekranem, intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiają korzystanie z miernika
  • Wbudowany timer dla pomiarów fotometrycznych sprawia, że wszystkie odczyty są pobierane w odpowiednich przedziałach czasowych, niezależnie od użytkownika, co zapewnia lepszą spójność pomiarów
  • Dla każdego z mierzonych parametrów wyświetlane są odpowiednie jednostki miary
  • Miernik automatycznie konwertuje odczyty na inne funkcje chemiczne za pomocą  jednego przycisku
  • Pokrywa kuwety zapobiegajaca wpływowi światła na wyniki pomiarów
  • Rejestracja danych - możliwość zapisu do 1000 odczytów fotometrycznych i pH, po naciśnięciu dedykowanego przycisku LOG, zapisane dane można odczytać poprzez naciśnięcie przycisku RCL. Identyfikator próbki i informacje o identyfikatorze użytkownika można dodawać za pomocą klawiatury alfanumerycznej
  • Zapisane pomiary można szybko przenieść do pamięci flash za pomocą portu USB lub do komputera za pomocą portu micro USB. Dane są eksportowane jako plik .CSV do wykorzystania przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych.
  • Wskaźnik stanu wykorzystania baterii pokazany jest na wyświetlaczu
  • Komunikaty o błędach fotometrycznych (brak pokrywki,  wysokie zero i standard zbyt niski) oraz komunikaty o kalibracji pH (zawierają czystą elektrodę, bufor kontrolny i sondę kontrolną)

...

Mierzone parametry

Odczynniki nie są dołączone do fotometru i należy je zamawiać oddzielnie. Zamów odczynniki tutaj lub kliknij symbol reagentu, który Cię interesuje.

...

Parametr

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność 

Metoda

Długość fali

Reagent 

Absorbcja

0.000 do 4.000 Abs 0.001 Abs +/-0.003Abs @ 1.000 Abs      

Zasadowość

0 do 500 mg/L (CaCO3 ) 1 mg/L ±5 mg/L ±5% odczytu Metoda kolorymetryczna
610 nm HI 775-26

Zasadowość, woda morska

0 do 300 mg/L (CaCO3 ) 1 mg/L ±5 mg/L ±5%
odczytu
Metoda kolorymetryczna 610 nm HI 755-26

Glin

0.00 do 1.00 mg/L (Al3+) 0.01 mg/L ±0.04 mg/L ±4%
odczytu
Adaptacja metody badania glinu
525 nm HI 93712-01

Amoniak, niski zakres

0.00 do 3.00 mg/L (NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.04 mg/L ±4%
odczytu
Metoda Nesslera
420 nm HI 93700-01

Amoniak, średni zakres

 0.00 do10.00 mg/L (NH3 -N) 0.01 mg/L ±0.05 mg/L ±5%
odczytu
Metoda Nesslera 420 nm HI 93715-01

Amoniak, wysoki zakres

 0.0 do 100.0 mg/L (NH3 -N) 0.1 mg/L ±0.5 mg/L ±5% odczytu Metoda Nesslera 420 nm HI 93733-01

Brom

 0.00 do 8.00 mg/L (Br2 ) 0.01 mg/L ±0.08 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda DPD
525 nm HI 93716-01

Wapń

0 do 400 mg/L (Ca2+)  1 mg/L  ±10 mg/L ±5% odczytu  Adaptacja metody szczawianowej
466nm  HI 937521-01

Wapń, woda morska

 200 do 600 mg/L (Ca2+)  1 mg/L  ±6% odczytu Adaptacja metody cynkowej
610 nm  HI 758-26

Chlorki

 0.0 do 20.0 mg/L (Cl)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±6% odczytu  Adaptacja metody tiocyjanianu rtęci (II)
466 nm  HI 93753-01

Dwutlenek chloru

 0.00 do 2.00 mg/L (ClO2 )  0.01 mg/L  ±0.10 mg/L ±5% odczytu Adaptacja metody czerwieni chlorofenolowej
575 nm  HI 93738-01

Chlor wolny

 0.00 do 5.00 mg/L (Cl2 )  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody standardowej EPA DPD 330.5 525 nm  HI 93701-01

Chlor wolny, bardzo niski zakres

 0.000 do 0.500 mg/L (Cl2 )  0.001 mg/  ±0.020 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody standardowej 4500-Cl G 525 nm  HI 95762-01

Chlor całkowity

 0.00 do 5.00 mg/L (Cl2 )  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody standardowej EPA DPD 330.5  525 nm HI 93711-01

Chlor całkowity, bardzo niski zakres

 0.000 do 0.500 mg/L (Cl2 )  0.001 mg/L  ±0.020 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody standardowej EPA DPD 330.5  525 nm HI 95761-01

Chlor całkowity, bardzo wysoki zakres

 0 do 500 mg/L (Cl2 )  1 mg/L  ±3 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 20, 4500-Cl 525 nm  HI 95771-01

Chrom (VI), niski zakres

 0 do 300 µg/L (Cr(VI))  1 µg/L  ±10 µg/L ±4% odczytu metoda z użyciem Difenylokarbazydu 525 nm  HI 93749-01

Chrom (VI), Wysoki zakres

 0 do 1000 µg/L (Cr(VI))  1 µg/L  ±5 µg/L ±4% odczytu metoda z użyciem Difenylokarbazydu
 525 nm HI 93723-01

Barwa

 0 do 500 PCU (jednostki Platyny i Kobaltu)  1 PCU  ±10 PCU ±5% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda kolorymetryczna Platynowo-Kobaltowa
420 nm   

Miedź, niski zakres

 0.000 do 1.500 mg/L (Cu)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±5% odczytu  Adaptacja metody EPA
575 nm  HI 95747-01

Miedź, wysoki zakres

 0.00 do 5.00 mg/L (Cu)  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±4% odczytu  Adaptacja metody EPA  575 nm HI 93702-01

Kwas cyjanurowy

 0 do 80 mg/L (CYA)  1 mg/L  ±1 mg/L ±15% odczytu Adaptacja metody turbinymetrycznej
 525 nm HI 93722-01

Fluroki, niski zakres

 0.00 do 2.00 mg/L (F)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda SPADNS
575 nm  HI 93729-01

Fluorki, wysoki zakres

 0.0 do 20.0 mg/L (F)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda SPADNS  575 nm HI 93739-01

Twardość wapniowa

 0.00 do 2.70 mg/L (CaCO3 )  0.01 mg/L  ±0.11 mg/L ±5% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda SPADNS, metoda Wapniowa
 525 nm HI 93720-01

Twardość magnezowa

 0.00 do 2.00 mg/L (CaCO3 )  0.01 mg/L  ±0.11 mg/L ±5% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, EDTA metoda kolorymetryczna
 525 nm HI 93719-01

Twardość ogólna, niski zakres

 0 do 250 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±5 mg/L ±4% odczytu Adaptacja rekomendowanej metody EPA 130.1 466 nm  HI 93735-00

Twardość ogólna, średni zakres

 200 do 500 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±7 mg/L ±3% odczytu Adaptacja rekomendowanej metody EPA 130.1 466 nm  HI 93735-01

Twardość ogólna, wysoki zakres

 400 do 750 mg/L (CaCO3 )  1 mg/L  ±10 mg/L ±2% odczytu Adaptacja rekomendowanej metody EPA 130.1  466 nm HI 93735-02

Hydrazyna

 0 do 400 µg/L (N2H4 )  1 µg/L  ±4% pełnej skali
Metoda p-Dimetylaminobenzaldehydowa
 466 nm HI 93704-01

Jod

 0.0 do12.5 mg/L ( I2 )  0.1 mg/L  ±0.1 mg/L ±5% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18,  metoda DPD
 525 nm HI 93718-01

Żelazo, niski zakres

 0.000 do 1.600 mg/L (Fe)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±8% odczytu  Adaptacja metody TPTZ
 575 nm HI 93746-01

Żelazo, wysoki zakres

 0.00 do 5.00 mg/L (Fe)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±2% odczytu Adaptacja metody fenantrolinowej EPA Adaptation of the EPA 315B, dla wody naturalnej i oczyszczonej
 525 nm HI 93721-01

Magnez

 0 do 150 mg/L (Mg2+)  1 mg/L  ±5 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody Calmagite
 466 nm HI 937520-01

Mangan, niski zakres

 0 do 300 µg/L (Mn)  1 µg/L  ±10 µg/L ±3% odczytu  Adaptacja metody PAN
 575 nm HI 93748-01

Mangan, wysoki zakres

 0.0 do 20.0 mg/L (Mn)  0.1 mg/L  ±0.2 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, metoda okresowa
525 nm  HI 93709-01

Molibden

 0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)  0.1 mg/L  ±0.3 mg/L ±5% odczytu Adaptacja metody kwasu merkaptooctowego
 420 nm HI 93730-01

Nikiel, niski zakres

 0.000 do 1.000 mg/L (Ni)  0.001 mg/L  ±0.010 mg/L ±7% odczytu Adaptacja metody PAN  575 nm HI 93740-01

Nikiel, wysoki zakres

 0.00 do 7.00 g/L (Ni)  0.01 g/L  ±0.07g/L ±4% odczytu Adaptacja metody fotometrycznej  575 nm HI 93726-01

Azotany

 0.0 do 30.0 mg/L (NO3 - N)  0.1 mg/L  ±0.5 mg/L ±10% odczytu  Adaptacja metody redukcji kadmu
525 nm  HI 93728-01

Azotyny, woda morska, bardzo niski zakres

 0 do 200 µg/L (N02 -N)  1 µg/L  ±10 µg/L ±4% odczytu Adaptacja metody diazowania EPA 354.1
 466 nm HI 764-25

Azotyny, niski zakres

 0 do 600 µg/L (NO2 -N)  1 µg/L  ±20 µg/L ±4% odczytu Adaptacja metody diazowania EPA 354.1  466 nm HI 93707-01

Azotyny, wysoki zakres

 0 do 150 mg/L (NO2-)  1 mg/L  ±4 mg/L ±4% odczytu Adaptacja metody siarczanu żelaza
 575 nm HI 93708-01

Tlen rozpuszczony

 0.0 do 10.0 mg/L (O2 )  0.1 mg/L  ±0.4 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18, zmodyfikowana metoda Winklera
 420 nm HI 93732-01

Odtleniacz (karbohydrazyd)

 0.00 do 1.50 mg/L (karbohydrazyd)  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody redukcji żelaza
 575 nm HI 96773-01

Odtleniacz (Dietylodroksyloamina)(DEHA)

 0 do 1000 µg/L (DEHA)  1 µg/L  ±5 µg/L ±5% odczytu Adaptacja metody redukcji żelaza  575 nm HI 96773-01

Odtleniacz (Hydroquinone)

 0.00 do 2.50 mg/L
 0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±3% odczytu Adaptacja metody redukcji żelaza  575 nm HI 96773-01

Odtleniacz (Kwas Izo-askorbinowy)

 0.00 do 4.50 mg/L (kwas izo-askorbinowy)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3 % odczytu Adaptacja metody redukcji żelaza  575 nm HI 96773-01

Ozon

 0.00 to 2.00 mg/L (as O3 )  0.01 mg/L  ±0.02 mg/L ±3% odczytu  Kolorymetryczna metoda DPD
 525 nm HI 93757-01

pH

 6.5 do 8.5 pH  0.1 pH  ±0.1 pH Adaptacja metody czerwieni fenolowej
 525 nm HI 93710-01

Fosfor, woda morska, bardzo niski zakres

 0 do 200 µg/L (P)  1 µg/L  ±5 µg/L ±5% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18,  metoda kwasu askorbinowego
 610 nm HI 736-25

Fosforany, niski zakres

 0.00 do 2.50 mg/L (PO43-)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±4% odczytu Adaptacja metody kwasu askorbinowego
 610 nm HI 93713-01

Fosforany, wysoki zakres

 0.0 do 30.0 mg/L (PO4 3-)  0.1 mg/L  ±1.0 mg/L ±4% odczytu Adaptacja standardowej metody badania wody i ścieków, edycja 18,  metoda aminokwasowa
 525 nm HI 93717-01

Potas

 0.0 do 20.0 mg/L (K)  0.1 mg/L  ±3.0 mg/L ±7% odczytu Adaptacja metody turbidymetrycznej tetrofenyloboranu
 466 nm HI 93750-01

Krzemionka, niski zakres

 0.00 do 2.00 mg/L (SiO2 )  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% odczytu Metoda niebieska heteropolizwiązków molibdenowych
 610 nm HI 93705-01

Krzemionka, wysoki zakres

 0 do 200 mg/L (SiO2 )  1 mg/L  ±1 mg/L ±5% odczytu  Adaptacja metody USEPA 370.1 dla wód pitnych, powierzchniowych and wody morskiej, odpadów domowych i przemysłowych i standardowa metoda 4500-SiO2  466 nm HI 96770-01

Srebro

 0.000 do 1.000 mg/L (Ag)  0.001 mg/L  ±0.020 mg/L ±5% odczytu  Adaptacja metody PAN
 575 nm HI 93737-01

Siarczany

 0 do 150 mg/L (SO42-)  1 mg/L  ±5 mg/L ±3% odczytu Siarczan wytrąca się za pomocą kryształków baru
 466 nm HI 93751-01

Surfaktanty anionowe

 0.00 do 3.50 mg/L (SDBS)  0.01 mg/L  ±0.04 mg/L ±3% odczytu  Adaptacja metody USEPA  425.1 i standardowych metod badania wody i ścieków, 20 edycja, 5540C, surfaktanty anionowe jako MBAS  610 nm HI 95769-01

Cynk

 0.00 do 3.00 mg/L (Zn)  0.01 mg/L  ±0.03 mg/L ±3% odczytu Adaptacja standardowych metod badania wody i ścieków, 18 edycja, metoda cynkowa
 575 nm HI 93731-01

...

Dane techniczne

...

Dokładność długości fal ±1 nm
Źródło światła 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm i 610 nm wąskopasmowe filtry interferencyjne
Pasmo widma 8 nm
Kanały wejścia 1 wejście na elektrodę pH i 5 długości fal
Elektroda pH cyfrowa elektroda pH ( brak w zestawie )
Rodzaj zapisu zapis na żądanie z nazwą użytkownika i z ID próbki
Pamięć zapisu 1000 odczytów
Łącza USB-A host pamięci masowej; micro-USB-B do zasilania i połączenia z komputerem
DPL pamięć kalibracji dla podłączonej elektrody pH
Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128 x 64 z podświetleniem
Rodzaj baterii / Żywotność bateria litowo-polimerowa 3.7 VDC />500 pomiarów lub 50 godzin ciągłego pomiaru pH
Zasilanie Zasilacz 5 VDC USB 2.0 z kablem USB-A na micro-USB-B (w zestawie)
Środowisko 0 to 50.0 oC; 0 do 95% RH,
Wymiary 206 x 177 x 97 mm
Waga 1.0 kg
Detektor światła fotodetektor krzemowy
Rodzaj kuwet okrągłe, 24.6 mm
Liczba metod 128 max.

Wyposażenie standardowe

HI 83300-02 dostarczany jest z: kuwety na próbki (4szt), nasadki, kabel USB, zasilacz i instrukcja obsługi

Szczegóły produktu

7 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji i transakcji zakupowej są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru a także obsługi posprzedażowej.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres marketing@hanna-polska.com.