Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem: https://hanna-polska.com jest Hanna Instruments Sp.z o.o., z siedzibą w Olsztynie; Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, NIP: 739-30-85-094, Regon: 510931560

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze - oznaczają one właściciela Sklepu Internetowego (zwanego dalej: „Sklepem”). 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych przez nas usług znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

Polityka ma charakter informacyjny

 • jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających nasz Sklep oraz osób korzystających z naszych usług o:
 • zasadach przetwarzania danych osobowych,
 • przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi,
 • polityce plików cookies.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. 

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych można napisać do nas na adres: marketing@hanna-polska.com 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Państwa danych osobowych będzie wykonywane przez Hanna Instruments Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie będącą Administratorem Państwa danych osobowych (zwaną dalej: „Administratorem”). 

Pełne dane kontaktowe Administratora: 

Hanna Instruments Sp. z o.o. z siedzibą w  Olsztynie

Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn 

tel. 89 / 539 09 61, fax 89 / 539 09 63

e-mail: info@hanna-polska.com

 

II. W JAKIM CELU ZBIERAMY I PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zbierane dane

 • Dane uzyskane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej: www.hanna-polska.com
 • Dane zbierane podczas transakcji zakupu w naszym sklepie internetowym niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, adres e-mail, NIP, telefon kontaktowy, formy płatności
 • Dane zbierane podczas rejestracji w sklepie internetowym niezbędne do skorzystania  z wybranych funkcji naszego systemu: adres e-mail oraz hasło do swojego konta

Sposób wykorzystania zbieranych danych

 • Dane zbierane podczas rejestracji i transakcji zakupowej są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru a także obsługi posprzedażnej
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy wykorzystania naszej strony i sklepu
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy naszym serwisem a klientem są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania lub zapytania ofertowe
 • Jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę dane są przetwarzane również w celu informowania  o nowych produktach, usługach, oraz promocjach oferowanych przez nasz sklep www

 II. SPOSÓB KONTAKTU I ZMIANA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób kontaktowania

 • W trakcie procesu rejestracji i transakcji zakupu, wysyłamy e-maile z potwierdzeniami i wyjaśnieniami. Możemy także kontaktować się telefonicznie jeżeli taki telefon otrzymamy.
 • Na zapytanie ofertowe lub inne zapytanie dotyczące oferowanych produktów, wysyłamy e-maile z ofertą lub wyjaśnieniem związanym z zapytaniem.

Zmiana danych osobowych

 • Danych wykorzystanych w procesie transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią faktury
 • Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania; 

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

IV. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (np. założenia Konta oraz korzystania z jego określonych funkcjonalności) lub sprzedaży. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub niemożnością jej prawidłowego wykonania. 

V. POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

W naszym Sklepie używamy plików cookies. Nasz sklep internetowy i strona internetowa, używają “ciasteczek” (małych plików tekstowych) do identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania                  z naszego serwisu lub sklepu. Cookies zbierają informacje o każdej osobie korzystającej ze Sklepu (dalej również jako „Serwis”), bez względu na to czy jesteś klientem Sklepu (np. czy posiadasz konto klienta lub zakupiłeś towar).

“Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych

1. Czym są pliki cookie?

Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne, zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej.   

W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości. 

2. W jakich celach używamy plików cookies?

Pliki cookies mają bardzo zróżnicowany charakter. Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, inne wyłącznie do korzystania z określonych funkcjonalności lub są wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu możemy zaliczyć w szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika, autoryzację logowania, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, monitoring dostępności usług.

Ponadto stosujemy cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające: utrzymanie sesji logowania użytkownika, zapis do plików cookies, automatyczne zalogowanie, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do preferencji użytkownika.

W oparciu o pliki cookies dostarczane przez podmioty trzecie prowadzone są również działania o charakterze analitycznym - w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.

Jednocześnie w oparciu o pliki cookies prowadzone są przez nas także działania o charakterze marketingowym. W tym zakresie korzystamy przede wszystkim z funkcjonalności Google Adwords.   

 Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową na stronach osób trzecich oraz  w wynikach wyszukiwania. Celem użycia cookies w naszej działalności marketingowej jest dostarczenie użytkownikom bardziej spersonalizowanych reklam, które odzwierciedlają ich indywidualne preferencje. 

3. Jak usunąć lub ograniczyć stosowanie plików cookies? 

Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej  z której korzystasz. 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

Dane przesyłane pomiędzy klientem a naszym sklepem internetowym są szyfrowane z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania