Roztwory redox

Roztwory testowe Redox służą do sprawdzania jakości pomiaru elektrod redoks. Elektrodę zanurza się w roztworze testowym HI 7021 w celu sprawdzenia jej dokładności: wyświetlana wartość musi wynosić 240 mV (w temperaturze 20 °C). Jeżeli odczyt jest zbyt odległy od tej wartości, elektrodę należy poddać utlenianiu (HI 7092) lub redukcji (HI 7091).

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania