Mierniki multiparametryczne

Mierniki wieloparametrowe (zarówno testery, mierniki przenośne oraz laboratoryjne) umożliwiają pomiar wielu parametrów, w tym pH, ORP, rozpuszczonego tlenu, przewodności, zmętnienia, temperatury, ciśnienia i jonów specyficznych przy użyciu ISE chlorku, amonu lub azotanu.

Mierniki wieloparametrowe można podzielić na trzy główne kategorie:

  • Mierniki pH i EC wykorzystujące sondę amperometryczną
  • Mierniki wieloparametrowe, w skład których wchodzą mierniki pH i EC wykorzystujące sondę potencjometryczną
  • Mierniki mierzące jeden parametr, ale można je rozbudować do pomiaru innego parametru

Wiele mierników mierzących przewodność umożliwia wyświetlanie innych jednostek, w tym całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych (TDS), rezystywności i zasolenia.

Pokazano 1-24 z 102 pozycji
Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania