Roztwory redox

Roztwory testowe Redox służą do sprawdzania jakości pomiaru elektrod redoks. Elektrodę zanurza się w roztworze testowym HI 7021 w celu sprawdzenia jej dokładności: wyświetlana wartość musi wynosić 240 mV (w temperaturze 20 ° C). Jeżeli odczyt jest zbyt od

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania