W tej rubryce znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie naszego sprzętu. Wystarczy kliknąć na tytuł rubryki. Po chwili wyświetli się okno z pytaniami oraz odpowiedziami na nie.

ph

Moja elektroda wydaje się nie działać poprawnie (np. nachylenie jest za niskie, czas reakcji jest za długi lub punkt zerowy dryfuje)
Możliwe przyczyny: diafragma elektrody jest zanieczyszczona lub zatkana, elektrolit jest zanieczyszczony przez inny płyn, który przeniknął do wnętrza elektrody. Twoja elektroda może zostać zregenerowana (za wyjątkiem elektrod używanych w wysokich temperaturach, wówczas regeneracja będzie mało skuteczna).
Jak sprawdzić czy moja elektroda pH działa poprawnie?
Szybka diagnoza:
- Sprawdź poziom elektrolitu w elektrodzie. Uzupełnij w razie potrzeby.
- Sprawdź stan złączki, która powinna być bez nalotu. W razie potrzeby wyczyść ją.

W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego testu przyrząd musi posiadać funkcję mV:
- Zanurz elektrodę w roztworze pH 7 i sprawdź wartość w jednostkach mV (wynik idealny : 0 do ± 20 mV).
- Zanurz elektrodę w roztworze pH 4 i odczytaj wartość w jednostkach mV.
- Przelicz różnicę między dwiema wartościami.
- Różnica powinna wynosić od 160 do 180 mV. Jeśli jest inaczej, opłucz elektrodę i spróbuj jeszcze raz- w innym razie przyrząd nie wykona automatycznej kalibracji.
Jak przedłużyć żywotność mojej elektrody?
Długość działania elektrody może być zwiększona przez okresowe uzdatnianie (oprócz sytuacji, w których elektroda używana jest w wysokich temperaturach; wówczas uzdatnianie będzie mało skuteczne). HANNA Instruments ma do zaproponowania całą gamę sposobów czyszczenia dostosowanych do poszczególnych aplikacji elektrod. Procedura czyszczenia pozostaje jednak niezmieniona:

- Zanurz elektrodę do czasu, gdy  złącze będzie znowu czyste, lub przez czas podany w instrukcji obsługi przyrządu.
- W przypadku elektrod z wymiennym elektrolitem: zmień elektrolit (zwykła diafragma : HI 7071 ; podwójna diafragma : HI 7082).
- Wypłucz w wodzie destylowanej. Uzdatnij elektrodę pozostawiając ją przez 2 do 3 godzin w rozstworze konserwującym HI 70300,lub w zwykłym roztworze pH7.
- Wykalibruj.
Diafragma mojej elektrody zczerniała.
Problem ten występuje, gdy elektroda jest używana w roztworze zawierającym siarczki lub białko (np. w mleku). Typowymi składnikami tłuszczów i węglowodanów są C, H i O.

- Zanurz elektrodę w roztworze czyszczącym HI 7074 i pozostaw, aż złącze będzie z powrotem białe.
- W przypadku elektrod z wymiennym elektrolitem: zmień elektrolit (zwykłe złącze : HI 7071 ; podwójne złącze : HI 7082).
- Opłucz wodą destylowaną. Uzdatnij elektrodę pozostawiając ją przez 2 do 3 godzin w roztworze konserwującym HI 70300,lub w zwykłym roztworze pH7.
- Wykalibruj
Jak konserwować elektrodę w czasie kiedy jej nie używam?
Nigdy nie należy przetrzymywać elektrody w wodzie destylowanej.  Każda elektroda pH reaguje na środowisko wodne przez cienką warstwę wody stykającą się z membraną - bańką półogniwa pH. Regularność , grubość i skład tej warstwy decyduje o czasie odczytu, nachyleniu i błędzie zasadowym elektrody. Przez to jest ona ważna dla precyzji pomiaru. W przypadku suchej elektrody, stworzenie tej warstwy może zająć wiele godzin. Podczas jej tworzenia, obserwuje się niejednokrotnie dryfowanie punktu asymetrii (punkt 0 odpowiadający pH7). Dla wartości pH pomiędzy 1 a 10, ta warstwa jest najczęściej  bardzo regularna. Powyżej pH 10, warstwa ulega stopniowej modyfikacji, która prowadzi do dryfowania nachylenia elektrody. Stąd potrzeba wykalibrowania za pomocą roztworu buforowego, który jest najbardziej zbliżony do punktu pomiaru.

- Przechowywanie krótkoterminowe: w wodzie z kranu lub w roztworze HI 70300.
- Przechowywanie normalne - przez wiele dni :w roztworze konserwującym HI 70300.
- Przechowywanie długoterminowe (przez wiele tygodni do wielu miesięcy):

a) przechowywanie na sucho: elektroda wolniej się « starzeje », ale będzie potrzebować ponownego uzdatnienia przez 2 do 3 godziny w roztworze HI 70300 lub, w przypadku jego braku, w roztworze buforowym pH 4 lub pH 7.
b) przechowywanie na « mokro » : w  roztworze posiadającym te same cechy co elektrolit elektrody. W ten sposób będzie ona gotowa do użycia w każdej chwili.
Moja elektroda lub jej nasadka ma białawy nalot.
Jest to osad soli, którego pojawienie się jest spowodowane wyparowaniem roztworu konserwującego HI 70300, będącego roztworem silnie nasyconym.
- Opłucz w ciepłej wodzie, usuwając  resztki osadu. Uzdatnij przez 2 do 3 godziny w roztworze HI 70300 lub, w przypadku jego braku, w roztworze buforowym pH4 lub pH7.
Wyniki na wyświetlaczu mojego przyrządu pH są słabo widoczne
Wymień baterie.
Wykalibrowałem moją elektrodę według podanej instrukcji, ale  nie reaguje.
- Sprawdź, czy elektroda nie jest sucha. Jeśli tak, uzdatnij ją przez 2 do 3 godziny w roztworze HI 70300, lub, w razie jego braku, w roztworze buforowym pH 4 lub pH 7.
- Jeśli problem nie został w ten sposób rozwiązany, wyślij do nas przyrząd wraz z sondą.

Mierniki kieszonkowe

Jak wykalibrować przyrząd kieszonkowy?
- Włącz przyrząd.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE. Zwolnij natychmiast, gdy zobaczysz napis CAL na ekranie, w miejscu OFF. Kalibrowanie zostało rozpoczęte.
- Zanurz sensory miernika w odpowiednim roztworze kalibracyjnym.
Mój przyrząd pokazuje EB
EB oznacza « ERROR BATTERY, czyli błąd baterii.
Zmień baterie.

Pomiary przewodnictwa

Mój konduktometr wyświetla błędny lub nieprawdopodobny wynik
Zawsze zacznij od zmiany baterii.

Jeśli używasz sondy konduktometrycznej węglowej ( HI 98129, HI 98130, HI 98311, HI 98301, HI 98302, HI 98303 lub HI 98304 ), wykonaj następujące czynności:
- Zanurz płaski pilnik iglak oraz sensor miernika w metanolu Delikatnie przypiłuj obie części węglowe sondy.
- Opłucz przyrząd w metanolu. Wykalibruj ponownie urządzenie używając odpowiedniego roztworu kalibracyjnego.

Urządzenia pH/EC

Wartość mojego pomiaru jest nieprawdopodobnie wysoka
Taka wartość jest niewątpliwie spowodowana zanieczyszczeniem roztworu konduktometrycznego buforem pH. Jako że roztwory pH posiadają wysokie przewodnictwo, konieczne jest dokładne opłukanie elektrody.

Nigdy nie zaczynaj pomiaru przewodnictwa bez uprzedniego opłukania i osuszenia elektrody.

Fotometria

Mój przyrząd wskazuje « LO »
Wiązka świetlna jest za słaba.
Wyślij przyrząd do Serwisu Gwarancyjnego HANNA Instruments.
Dodałem odczynnik, ale próba nie zmieniła koloru
- Sprawdź datę ważności odczynników.
- Jeśli odczynniki nie są przeterminowane, możliwe, że koncentracja jonów w próbie jest zbyt duża, aby było można je zmierzyć. To może spowodować zahamowanie zabarwiania się próby.
- W tej sytuacji, rozcieńcz próbę i spróbuj przeprowadzić analizę ponownie.
Jak wykonać analizę?
- Upewnij się, że próba nie zawiera zawiesin, które mogą spowodować błąd w odczycie.
- Wlej odczynnik i potrząśnij.
- Usuń ewentualne pęcherzyki powietrza powstające na ściankach kuwety stukając w nią delikatnie.
- Przed napełnieniem kuwety, upewnij się że jest ona czysta, wolna od tłuszczu, odcisków palców itp., które mogą rozproszyć wiązkę światła w fotometrze.
- Wlej próbkę do kuwety do kreski zaznaczonej na kuwecie.
- Zamknij kuwetę dobrze dokręcając nakrętkę.
- Wyzeruj fotometr przed rozpoczęciem pomiaru.
- Wykonaj pomiar.
- Po wykonaniu pomiaru, uważnie opłucz kuwetę, żeby uchronić ją przed przebarwieniem.

Pomiar tlenu rozpuszczonego

Pomiar w powietrzu nie udał się lub wynik jest nieprawdopodobny.
- Wymień membranę.
- Wymień elektrolit.
- Wymień wtyk.
- Wykalibruj ponownie przyrząd zgodnie z jego instrukcją obsługi.

Higrometria

Moja sonda higrometryczna miała kontakt z wodą
- Wyłącz przyrząd.
- Wysusz sondę na świeżym powietrzu wykonując okrężne ruchy.

Jeśli przyrząd wydaje się nadal nie działać po wysuszeniu sondy, wyślij czujnik do Serwisu HANNA Instruments

Pomiar temperatury

Używam sondy termopara typu K, ale wynik mojego pomiaru wydaje się być odwrotny do oczekiwanego
Jeśli nie jest to sonda HANNA Instruments, sprawdź poprawność podłączenia biegunów sondy, są one na pewno odwrócone.
Po podłączeniu do komputera, mój wskaźnik zużycia baterii nie zostaje wykryty
Wymień baterię litową (HI 740033) wskaźnika.
Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania