Gwarancja

Aby zapewnić najlepsze wyniki w zakresie oprzyrządowania pomiarowego, każdy produkt Hanna Instruments został zaprojektowany i wyprodukowany w należącym do firmy Hanna zakładzie produkcyjnym.

Długość gwarancji jest różna w zależności od rodzaju produktu. Zobacz tabelę poniżej.

Okres gwarancji obowiązuje od daty zakupu przez klienta i nie można jej przenieść na inny podmiot. Nie obejmuje to materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie, żarówki i wkłady atramentowe, o ile nie są wymienione na liście. 

Rodzaj produktuDługość gwarancji
Mierniki przenośne, laboratoryjne i przemysłowe2 lata
Mieszadła magnetyczne2 lata
Pompy dozujące2 lata
Testery i termometry kieszonkowe1 rok
Kolorymetry przenośne Checker HC1 rok
Wszystkie elektrody i sondy6 miesięcy

Warunki gwarancji

Gwarancja będzie respektowana przez Serwis po przedstawieniu przez Klienta karty gwarancyjnej / dowodu zakupu oraz reklamowanego wyrobu. Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych reklamowanego wyrobu lub prób samodzielnej napraw przez osoby nieupoważnione.

Wady ujawnione w okresie gwarancji stwierdzone przez serwis jako wada producenta będą usuwane bezpłatnie. Naprawa serwisowa zostanie wykonana w terminie do ok. 14 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do Serwisu. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy.

Sprzęt reklamowany powinien być dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania ryzyko uszkodzenia wyrobu w czasie transportu ponosi reklamujący.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z następujących przyczyn użytkowania: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, niewłaściwa instalacja lub obsługa, użyczenie właściwych materiałach eksploatacyjnych, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, w tym użycie innego osprzętu niż zalecany przez producenta.

Gwarancja może nie mieć zastosowania w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych dokonanych przez klienta lub używania sprzętu do celów niezgodnych z jego specyfikacją techniczną i przeznaczeniem.

Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na nowy, sprawny, w momencie, gdy w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie.

Czynności polegające na sprawdzeniu działania parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji sprzętu, nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do ubiegania się o wymianę sprzętu na nowy.

Formularz zgłoszenia sprzętu do naprawy serwisowej / wykonania kontroli serwisowej

Formularz należy wydrukować i wypełnić czytelnie lub odręcznie zawrzeć wszystkie informacje zawarte w formularzu, w tym:

- kompletne dane teleadresowe reklamującego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)

- opis usterki / wykonanie kontroli serwisowej

Formularz zgłoszenia razem z reklamowanym sprzętem lub sprzętem wysyłanym w celu wykonania kontroli serwisowej należy przesłać na adres Serwisu

W razie braku zabezpieczenia wysyłanego sprzętu do Serwisu ryzyko uszkodzenia wyrobu w czasie transportu ponosi reklamujący.

Przed wysłaniem sprzętu na serwis należy skontaktować się z pomocą techniczną lub z jednym z przedstawicieli handlowych aby uzyskać więcej informacji dotyczącej wysyłki.

Cennik Usług Serwisowych Hanna Instruments

Rodzaj usługiCena (netto)
Pogwarancyjne sprawdzenie miernika, diagnoza80zł/1godz.
Pogwarancyjna naprawa miernika80zł/1godz.
Świadectwo kontroli serwisowej80zł/1godz.
Kalibracja miernika ze świadectwem100zł/1godz.
Instalacja i uruchomienie miernika150zł/1szt.
Coroczna kalibracja mierników serii HI5xxx100zł/1szt.
Koszty dojazdu do klienta1zł/1km.
Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ75zł/1godz.
Konserwacja titratora, coroczna kalibracja200zł/1szt.

Serwis

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się z naszym serwisem pod numerem telefonu 512 275 665 lub napisz do nas servis@hanna-polska.com. Podczas składania zapytania prosimy o podanie numeru modelu, numeru seryjnego i daty zakupu.

Serwis Hanna Instruments

Hanna Instruments Sp.z o.o.

Al. Piłsudskiego 73; 10-449 Olsztyn

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania