Kolorymetry Hanna Instruments oferują doskonałą dokładność, jakość i niską cenę.

Fotometry są bardzo łatwe w użyciu – jednak jak każdy instrument naukowy, drobne błędy mogą niekorzystnie wpłynąć na ich odczyty.

Postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami podczas korzystania z mini-fotometrów Checker, aby mieć pewność, że uzyskasz najdokładniejsze wyniki, oszczędzając jednocześnie czas.

1. Używaj czystych kuwet z mini-fotometrami Checker

Dlaczego: Produkty z linii Hanna Checker to kolorymetry, co oznacza, że wykorzystują źródło światła – takie jak lampa LED lub lampa wolframowa – z filtrem i detektorem światła w celu określenia absorbancji i stężenia jonów. Ponieważ mini-fotometry Checker działają na zasadzie pomiaru optycznego, ważne jest, aby światło nie było zakłócane przez odciski palców, zadrapania, brud lub pęcherzyki powietrza na kuwetach.

Rozwiązanie: Użyj ściereczki z mikrofibry do wytarcia zewnętrznej powierzchni kuwety. Aby usunąć pęcherzyki powietrza, delikatnie opukaj kuwetę przed umieszczeniem jej w mini-fotometrze Checker.

2. Używaj oddzielnych pipet

Dlaczego: Używanie tej samej końcówki strzykawki lub pipety do wody słonej i słodkiej może spowodować zanieczyszczenie próbki wody słodkiej, co prowadzi do niedokładności, ponieważ w pipecie może pozostać trochę soli.

Rozwiązanie: Oznacz każdą strzykawkę i końcówkę pipety jako wodę słodką lub słoną, aby się nie pomyliły.

3. Za każdym razem umieszczaj kuwety w tej samej pozycji

Dlaczego: Podczas korzystania z Checkera ważne jest, aby długość ścieżki optycznej była zawsze taka sama, aby zapewnić za każdym razem spójne i dokładne odczyty.

Rozwiązanie: Umieść mały znak na pokrywce lub na górze szklanki, aby pomóc w określeniu położenia kuwety w urządzeniu.

4. Nie pozwól, aby odczynniki pozostały w kuwecie

Dlaczego: Zbyt długie pozostawienie próbki zmieszanej z odczynnikami w kuwecie może spowodować plamienie szkła. Będzie to miało wpływ na absorbancję, gdy światło przechodzi przez szkło, powodując zły odczyt.

Rozwiązanie: Zawsze opróżniaj i płucz kuwety po badaniu. To prowadzi nas do następnego punktu…

5. Wyczyść kuwety w wodzie destylowanej lub wodzie dejonizowanej

Dlaczego: Kuwety muszą być wolne od ewentualnych zanieczyszczeń przed wykonaniem nowego testu. Płukanie ich wodą akwariową może pozostawić po testach pozostałości materiału. Kuwety należy również całkowicie wysuszyć na powietrzu po płukaniu, aby zapobiec niepożądanemu rozcieńczeniu próbki podczas wykonywania następnego testu.

Rozwiązanie: Po badaniu zawsze opróżniaj i płucz kuwety wodą destylowaną lub dejonizowaną. Należy zdjąć zatyczki umieszczając kuwety z powrotem w opakowaniu.

6. Sprawdzaj daty ważności odczynników

Dlaczego: Użycie przeterminowanego odczynnika może dawać niedokładne lub fałszywe odczyty.

Rozwiązanie: Wyrób sobie nawyk sprawdzania butelek lub saszetek z odczynnikami przed użyciem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przechowywać odczynniki w chłodnym, suchym miejscu i unikać gwałtownych zmian temperatury. Wysokie temperatury i wilgotność mogą uszkodzić odczynniki.

7. Całkowicie zamknij pokrywę

Dlaczego: Każde dodatkowe źródło światła wpadające do mini-fotometru może powodować niedokładne lub fałszywe odczyty. Miernik Checker zaprojektowano do wykorzystania stałego źródła światła – takiego jak lampa LED lub lampa wolframowa – z filtrem i detektorem wykrywającym światło w celu określenia absorbancji i stężenia jonów.

Rozwiązanie: Upewnij się, że pokrywa jest całkowicie opuszczona, aby dodatkowe światło zewnętrzne nie mogło przedostać się do kuwety.

8. Przetnij saszetki z odczynnikami wzdłuż przerywanej linii

Dlaczego: Przecięcie opakowania wzdłuż prawego dolnego rogu w kierunku lewego górnego spowoduje utworzenie lejka ułatwiającego nalewanie odczynnika do kuwety. Brak rozlania odczynnika oznacza lepsze wyniki testów!

Rozwiązanie: Przed odcięciem pakietu delikatnie nim postukaj, aby upewnić się, że odczynnik nie utknął w wycinanym rogu. Następnie za pomocą nożyczek przetnij wzdłuż przerywanej linii.

9. Sprawdź kalibrację Checkera za pomocą zestawów kalibracyjnych Checker HC

Dlaczego: Jeśli nie masz pewności, jakich odczytów możesz się spodziewać po próbce nowego typu lub gdy uzyskasz nietypowe odczyty, ważne jest, aby sprawdzić fabryczną kalibrację Checkera.

Rozwiązanie: Zestawy kalibracyjne Checker mają znane stężenie mierzonego parametru i pozwalają szybko potwierdzić, że Checker działa prawidłowo.

Do tych wysokiej jakości wzorców dołączony jest Certyfikat analizy, który zawiera numer partii, wartości referencyjne i datę ważności, aby zapewnić identyfikowalność podczas certyfikacji Checkera.

Kolorymetry Checker HC

Odczynniki do kolorymetrów Checker HC

Roztwory kalibracyjne do kolorymetrów Checker HC