Roztwory kalibracyjne pH - dlaczego warto używać ich często.

Roztwory kalibracyjne pH, zwane także buforami pH, są niezbędnym narzędziem podczas pomiaru pH za pomocą pehametru i elektrody. Niektórzy użytkownicy próbują tworzyć własne roztwory, aby zaoszczędzić pieniądze, należy jednak zaznaczyć że domowe bufory nie są dokładne ani stabilne, w wyniku czego mogą zakłócać dokładność wyników.

Profesjonalnie wykonany bufor pH jest znacznie bardziej stabilny i odporny na zmiany. Używanie wysokiej jakości buforu do kalibracji Twojego miernika przed każdym użyciem to jedyny sprawdzony sposób na uzyskanie za każdym razem dokładnych i wiarygodnych wyników.

1.Dlaczego musisz kalibrować miernik pH?

Częsta kalibracja to najlepszy nawyk utrzymywania stabilnego pomiaru pH, ponieważ zapewnia dokładność i niezawodność odczytów. Działanie elektrod opiera się na nachyleniu i przesunięciu (równanie Nernsta). Przesunięcie to odczyt elektrody w miliwoltach (mV) w buforze o pH 7, a nachylenie to zmiana mV na jednostkę pH.

Jednakże wszystkie elektrody będą się zmieniać wraz z wiekiem. W rzeczywistości elektroda nie będzie się zawsze zachowywać dokładnie w oparciu o równanie Nernsta. W tym miejscu „do głosu dochodzi” kalibracja. Prawidłowa kalibracja zrekompensuje „starzenie” się elektrody poprzez określenie jej rzeczywistego nachylenia i przesunięcia w przypadku użycia znanych buforów, a następnie zaktualizuje algorytm w Twoim mierniku w celu dopasowania odczytu.

Korzystanie z roztworów do kalibracji pH może również ostrzec użytkownika o wszelkich uszkodzeniach elektrody; nachylenie i przesunięcie znów wchodzą w grę. Jeśli podczas kalibracji elektroda wykazuje odchylenia podczas kalibracji na danym buforze jest to wyraźna wskazówka, że sonda jest uszkodzona, brudna lub zbyt stara i należy ją wymienić.

Hanna produkuje trzy różne typy roztworów do kalibracji pH: standardowe, techniczne i roztwory o wysokiej rozdzielczości. Przy tak dużej liczbie dostępnych opcji może to być mylące i przytłaczające, ale podzieliliśmy to na części i ułatwiliśmy wybór, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie.

2. Standardowe roztwory do kalibracji pH

Standardowe roztwory do kalibracji pH mają dokładność +/- 0,01 pH w temperaturze 25°C i są dostępne w siedmiu różnych wartościach pH od 1,68 do 10,01. Nasze najpopularniejsze i najczęściej używane bufory (4.01, 7.01 i 10.01) są barwione na różne kolory, dzięki czemu można je łatwo zidentyfikować, gdy jesteś zajęty pracą.

Podobnie jak wszystkie nasze bufory kalibracyjne, roztwory wzorcowe są wytwarzane zgodnie z normami ISO, są identyfikowalne według NIST ( National Institute of Standards and Technology – amerykańska agencja federalna pełniąca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar ) i są dostępne w różnych rozmiarach, od jednorazowych saszetek po butelki jednolitrowe, a nawet galonowe.

Należy pamiętać, że choć wszystkie roztwory standardowe są certyfikowane, nie wszystkie posiadają certyfikat. Niektóre certyfikaty mogą być dostępne na żądanie. Standardowe roztwory kalibracyjne pH doskonale nadają się do stosowania w praktycznie każdym środowisku i z większością mierników.

Niezależnie od tego, czy mierzysz pH sera za pomocą bezprzewodowego miernika pH HALO, czy używasz miernika w warunkach laboratoryjnych, standardowe bufory pH prawdopodobnie będą dla Ciebie odpowiednie.

WSKAZÓWKA


Jeśli mierzysz pH w próbce, której temperatura odbiega od 25°C, sprawdź tabelę z boku opakowania, aby zapoznać się z rzeczywistym zakresem ph dla tej temperatury.

3. Roztwory techniczne do kalibracji pH

Roztwory techniczne charakteryzują się taką samą dokładnością i spełniają specyfikację jak rozwiązania standardowe, a wszystkie posiadają certyfikaty. Roztwory techniczne obejmują szerszy zakres niż roztwory podstawowe ( docierają do niemal każdego punktu na skali pH), dzięki czemu można kalibrować przy pomocy nich miernik wokół dowolnego pożądanego pomiaru.

Przeprowadzanie kalibracji przy użyciu dwóch punktów odniesienia, zazwyczaj jednego powyżej i jednego poniżej zakresu oczekiwanego pH próbki. Jest to również znane jako kalibracja dwupunktowa. Działanie to ma na celu dostosowanie miernika do konkretnego zakresu pH, co zwiększa precyzję pomiarów.

W niektórych przypadkach, dla jeszcze większej dokładności, można przeprowadzić trzecią kalibrację w punkcie neutralnym pH, czyli 7. To pozwala na dostosowanie ustawień miernika do środowiska o neutralnym pH i sprawdzenie, czy pomiar jest zgodny z oczekiwaniami, co może pomóc w wykryciu ewentualnych problemów z aparaturą. Kalibracja wielopunktowa (lub trzypunktowa w tym przypadku) jest bardziej zaawansowaną praktyką, która zwiększa precyzję pomiarów, szczególnie w przypadku bardziej wymagających zastosowań.

4. Roztwory kalibracyjne pH o wysokiej rozdzielczości