W świecie rolnictwa i ogrodnictwa  jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces upraw jest wartość pH gleby. Z pozoru prosta skala, mierząca kwasowość lub zasadowość gleby, posiada głębokie znaczenie dla zdrowia roślin i ich plonów. Dziś przyjrzymy się bliżej temu tematowi, zastanawiając się nad tym, dlaczego poziomy pH są tak ważne i jakie konkretne implikacje mają dla naszych upraw.

Czym jest pH i jak mierzymy jego wartość?

Skala pH mierzy ilość jonów H+ (jonów wodoru) w roztworze, co pośrednio określa kwasowość lub zasadowość danego środowiska. Skala ta mieści się w zakresie od 0 do 14, gdzie 7 oznacza obojętne pH. Wartości poniżej 7 pH oznaczają że odczyn jest kwaśny, a powyżej 7 - odczyn zasadowy. W rolnictwie i ogrodnictwie zakres optymalny dla większości roślin to od 6 do 7.5.

Dlaczego poziom pH jest ważny podczas uprawy żywności?

1.Dostępność składników odżywczych

Poziom pH gleby, wody lub pożywki może wpływać na dostępność składników odżywczych dla roślin. Każda roślina ma preferowany zakres pH zapewniający optymalny wzrost i pobieranie składników odżywczych, na przykład większość warzyw i owoców najlepiej rośnie w glebie o pH w zakresie od 6,0 do 7,0. Jeśli pH jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, niektóre składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, mogą stać się niedostępne dla roślin. Może to prowadzić do zahamowania wzrostu i niedoborów składników odżywczych.

2. Aktywność mikrobiologiczna

Poziom pH gleby wpływa również na aktywność mikroorganizmów w glebie, takich jak bakterie, grzyby i robaki. Mikroorganizmy te odgrywają kluczową rolę w rozkładaniu materii organicznej i uwalnianiu składników odżywczych potrzebnych roślinom. Na ich działanie wpływa jednak poziom pH gleby. Na przykład niektóre bakterie i grzyby preferują glebę kwaśną, podczas gdy inne preferują glebę zasadową. Jeśli pH nie mieści się w zakresie odpowiednim dla ich wzrostu, aktywność drobnoustrojów może zostać zahamowana i może to mieć wpływ na żyzność gleby.

3. Skuteczność pestycydów

Poziom pH wody używanej do mieszania pestycydów może mieć wpływ na ich skuteczność. Pestycydy działają najlepiej w wodzie o neutralnym pH 7. Jeśli woda jest zbyt kwaśna lub zasadowa, skuteczność pestycydów może zostać zmniejszona. Może to prowadzić do zwiększonego stosowania pestycydów, co może być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Jak zbadać poziom pH?

Istnieje kilka sposobów testowania poziomu pH, w zależności od rodzaju roztworu, który chcesz przetestować. W przypadku gleby można użyć testerów pH lub zestawów testowych pH. Proces testowania jest prosty i można go przeprowadzić w domu za pomocą urządzeń dostarczonych przez firmę HANNA Instruments.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki badania pH gleby, konieczne jest właściwe pobranie próbek. Przede wszystkim warto pobrać je z różnych obszarów ogrodu lub pola. Zaleca się pozyskanie minimum 3-4 próbek gleby na każde 100 m² działki, sięgając głębokości około 20 cm. Ważne jest, aby unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów, ponieważ może to wpłynąć na poprawność wyników analizy.

Jak dostosować poziom pH?

Skorygowanie poziomu pH gleby zależy od tego, czy pH jest zbyt wysokie (zasadowe) czy zbyt niskie (kwaśne). Oto kilka ogólnych wskazówek:

1.Dla gleby zbyt kwaśnej (niskie pH):

Dodaj wapno nawozowe: Wapno nawozowe jest powszechnie stosowane do zwiększania pH gleby. Pamiętaj jednak, że różne rodzaje gleb wymagają różnych ilości wapna, więc zaleca się skonsultowanie się z lokalnym specjalistą w zakresie gleboznawstwa.

2.Dla gleby zbyt zasadowej (wysokie pH):

Dodaj siarczan amonu: Siarczan amonu może pomóc obniżyć pH gleby. Ponownie, ilość zastosowanego siarczanu amonu zależy od rodzaju gleby, więc doradztwo specjalisty jest ważne.

Dodawaj materiały organiczne: Dodawanie kompostu, obornika lub innych materiałów organicznych może pomóc w utrzymaniu równowagi pH i poprawie struktury gleby.

3.Regularne pomiary pH gleby:

Przeprowadzaj regularne testy pH, aby monitorować zmiany i dostosowywać poziom pH zgodnie z potrzebami.

4.Unikaj nadmiernego stosowania nawozów:

Nadmiar niektórych nawozów może wpływać na pH gleby. Staraj się stosować nawozy z umiarem i zgodnie z zaleceniami.

Korzyści z utrzymania optymalnego poziomu pH dla wzrostu roślin

1.Lepsza dostępność składników odżywczych

Jedną z głównych korzyści utrzymywania optymalnego poziomu pH dla wzrostu roślin jest poprawa dostępności niezbędnych składników odżywczych. Każdy gatunek rośliny ma specyficzny zakres pH, w którym rośnie optymalnie, a gdy poziom pH wykracza poza ten zakres, składniki odżywcze mogą stać się niedostępne dla rośliny.

2. Odporność na choroby

Utrzymanie optymalnego poziomu pH może pomóc roślinom w budowaniu odporności na choroby i szkodniki. Odczyn gleby wpływa na ilość drobnoustrojów w glebie, a niektóre mikroorganizmy są korzystne dla roślin, na przykład niektóre bakterie pomagają wiązać azot. Właściwy poziom pH pomaga w utrzymaniu zrównoważonej ilości drobnoustrojów, zmniejszając ryzyko chorób i szkodników.

3.Pobieranie wody

Poziom pH wpływa na dostępność wody w glebie. Przy niskim poziomie pH gleba staje się bardziej kwaśna, co zmniejsza jej zdolność do zatrzymywania wody. Przy wysokim pH gleba staje się zasadowa, co może powodować ograniczenie dostępności tlenu dla korzeni. Przy wartościach pH poniżej 4,5 w roztworze glebowym pojawiają się rozpuszczalne formy glinu trójwartościowego, uszkadzające włośniki korzeni upośledzając pobieranie wody i składników pokarmowych.

4. Zwiększony wzrost i plony

Idealny poziom pH umożliwia roślinom pobieranie niezbędnych składników odżywczych i wody, co prowadzi do zdrowego wzrostu i wyższych plonów. Rośliny, które nie są uprawiane w środowisku o optymalnym pH, mogą dawać niższe plony i produkty o niskiej jakości.

Podsumowanie

Utrzymanie optymalnego poziomu pH ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju roślin. Umożliwia roślinom dostęp do niezbędnych składników odżywczych, buduje odporność na choroby i szkodniki, zapewnia dostępność wody oraz sprzyja zdrowemu wzrostowi i wyższym plonom.

Potrzebujesz produktów wspomagających zdrowy wzrost? Od gospodarstw, szklarni i ogrodów przydomowych, zapewniamy innowacyjne oprzyrządowanie dla hodowców na wszystkich poziomach.

W swojej ofercie posiadamy mierniki do poziomu pH, przewodności, temperatury i inne. Zapewniamy doradztwo przedstawicieli handlowych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Related products

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania