Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy
Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy
Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy
Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy
Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy
Titrator potencjometryczny z 1 biuretą i zestawem przyłączy

HI902C2-02 Titrator potencjometryczny z 1biuretą i 2 płytkami analogowymi

HI902C2-02
36 052,00 zł

44 343,96 zł brutto

HI902C to automatyczny titrator, który uzupełnia naszą szeroką gamę produktów przeznaczonych do wydajnych i dokładnych analiz laboratoryjnych. Titrator potencjometryczny HI902C może wykonywać różne metody miareczkowania. Wybór metody miareczkowania po naciśnięciu jednego przycisku.

Ten wydajny titrator automatycznie dozuje titrant, wykrywa punkt końcowy i wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia i wykresy. Oprócz miareczkowania, HI902C działa również jako w pełni funkcjonalny miernik pH, mV/ORP i ISE.

Opis

HI902C2-02 to automatyczny titrator, który uzupełnia naszą szeroką gamę produktów przeznaczonych do szybkich i dokładnych analiz laboratoryjnych. HI902C2-02 dozuje titrant, wykrywa punkt końcowy i automatycznie wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia.

Ten wszechstronny titrator obsługuje do 100 metod, standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Po włączeniu urządzenie inicjuje wewnętrzną kontrolę diagnostyczną, a następnie przygotowuje się do pierwszego miareczkowania w danym dniu. Duży kolorowy ekran LCD wyraźnie pokazuje wybraną metodę i powiązane informacje.

Na wyświetlaczu może być pokazana krzywa miareczkowania w czasie rzeczywistym; funkcja ta jest przydatna w przypadku testowania nowych metod lub konieczności optymalizacji procedury. Po zakończeniu miareczkowania wszystkie dane, łącznie z wykresem, są automatycznie zapisywane w pamięci i można je skopiować za pomocą wbudowanego napędu USB lub poprzez bezpośrednie połączenie z komputerem PC.

Titrator jest dostarczany z pakietem standardowych metod, ale można też stworzyć własne. Metody (standardowe i użytkownika) można aktualizować, przechowywać lub usuwać, podłączając titrator do komputera PC z oprogramowaniem HANNA lub dyskiem flash USB. Aktualizacje oprogramowania można także przeprowadzić za pomocą dysku USB.

Użytkownicy mogą podłączyć elektrody pH, ORP lub ISE do HI902C2-02, a także stworzyć kompletną stację roboczą z komputerem PC, monitorem, klawiaturą i drukarką.

HI902C2-02 jest zgodny ze specyfikacjami DPL (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej). Można przechowywać wszystkie informacje DPL z każdej próbki, w tym numer identyfikacyjny, datę i godzinę analizy, kod identyfikacyjny elektrody i datę ostatniej kalibracji.

Titrator HI902C2 jest dostarczany z 2 płytkami analogowymi, górnym mieszadłem śmigłowym ze stojakiem, szklaną biuretą 25 mL, napędem pompy dozującej, czujnikiem temperatury, kablem USB, dyskiem flash USB 256 Mb i oprogramowaniem PC.

Mocne strony

Cztery tryby pracy: titrator potencjometryczny, miernik pH, miernik mV i miernik ISE

  • Titrator potencjometryczny
  • Połączone metody miareczkowania umożliwiają sekwencyjne uruchamianie dwóch metod
  • Obsługuje do 100 metod miareczkowania (standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika)
  • Wykres miareczkowania można wyświetlić na ekranie i zapisać jako bitmapę
  • Wybór detekcji punktu końcowego: punkt równoważności (1. lub 2. pochodna) lub stała wartość pH/mV
  • Przypomnienia o terminie ważności titranta
  • Obsługuje dwie biuretowe pompy dozujące z możliwością wykonywania miareczkowań wstecznych
  • System wymiennych biuret Clip-Lock umożliwia użytkownikom wymianę biuret w ciągu kilku sekund
  • Tłokowa pompa dozująca

Łączność z autosamplerem

HI902C  współpracuje z automatycznym podajnikiem próbek Hanna HI921, oferującym 16 lub 18 opcji tacek na próbki, automatyczną identyfikację tacek i automatyczne wykrywanie zlewek. Można podłączyć maksymalnie trzy pompy perystaltyczne do dodawania i usuwania odczynników, a postęp analizy i sekwencjonowania w czasie rzeczywistym jest widoczny na wyświetlaczu titratora, a także sygnalizowany diodami LED na autosamplerze.
.

System wymiany biuret Clip-Lock™

Dzięki Clip-Lock™ wymiana biuret z odczynnikami w celu wykonania innego miareczkowania zajmuje tylko kilka sekund. System wymiennych biuret Clip-Lock™ zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym, redukując jednocześnie stratę czasu i odczynników. Biurety można po prostu wysunąć w celu szybkiej wymiany, a odłączenie rurek aspiracyjnych i dozujących od butelek z titrantem jest łatwe. Dzięki systemowi HANNA Clip-Lock™ możesz po prostu zastąpić biuretę i wykonać wszystkie testy tym samym titrantem!

.

Specyfikacja

Specyfikacja pH
Zakres pH
-2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
Rozdzielczość pH
0.1; 0.01; 0.001 pH
Dokładność pH (@25ºC) ±0.001 pH
Kalibracja pH
5-punktowa, 8 buforów standardowych i 5 buforów użytkownika
Specyfikacja mV
Zakres mV
-2000.0 do 2000.0 mV
Rozdzielczość mV 0.1 mV
Dokłądność mV (@25ºC) ±0.1 mV
Specyfikacja ISE
Zakres ISE
1•10⁻⁶ do 9.99•10¹⁰
Rozdzielczość ISE
1; 0.1; 0.01
Dokładność ISE
±0.5% jednowartościowe; ±1% dwuwartościowe
Kalibracja ISE
5-punktowa, 7 roztworów standardowych i 5 roztworów zdefiniowanych przez użytkownika
Specyfikacja Temperatury
Zakres Temperatury -5.0 do 105.0°C
Rozdzielczość Temperatury 0.1°C
Dokładność Temperatury (@25ºC) ±0.1°C, włączając błąd sondy
Kompensacja Temperatury ręczna (MTC) lub automatyczna (ATC)

.

.

Specyfikacja dodatkowa

Wyświetlacz 5.7” (320 x 240 pixel) wyświetlacz kolorowy LCD
Pojemność biuret 5, 10, 25, i 50 mL
Rozdzielczość biuret 1/40000
Mieszadło Śmigłowe, szybkość 100 do 2500 obr./min, rozdzielczość 100 obr./min
Dokładność dozowania ±0.1% pełnej wielkości biurety
Metody do 100 metod (standardowe i zdefiniowane przez użytkownika)
Przechowywanie danych
do 100 raportów z miareczkowania i zapisów pH/mV/ISE
Autorozpoznawanie biuret
rozmiar biurety jest automatycznie rozpoznawany po włożeniu
Wyznaczanie punktu końcowego
punkt równoważnikowy metodą 1 lub 2 pochodnej lub do ustalonej wartości  pH/mV
USB dysk przenośny do transferu danych i metod
Urządzenia peryferyjne monitor, drukarka, klawiatura, wagi analityczne
Środowisko 10 do 40°C, do 95% RH
Zasilanie 230 V
Wymiary 390 x 350 x 380 mm / waga 9 kg
Waga około 4,3 kg  (z jedną pompą, mieszadłem i czujnikami)
Wyposażenie standardowe titrator, mieszadło ze stojakiem, szklana biureta 25 mL, pompa dozująca, sensor temperatury, kabel USB, pendrive 256 MB USB i oprogramowanie PC.

Szczegóły produktu

Zobacz także

5 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do uubionych
Dodany do porównania